De Bondgenoot

De Bondgenoot is een Leefgemeenschap, waar mensen die vastlopen een nieuwe manier van leven vinden door naar elkaar om te zien. In die zin kun je zeggen dat De Bondgenoot een spiritueel therapeutische Zorg-Leefgemeenschap is. Alle bewoners krijgen én geven naar vermogen support aan elkaar. De Bondgenoot is een ideale oefen- en genezingsplek. De Bondgenoot is uniek in Nederland omdat zorgverleners en -vragers op één terrein wonen.

Plek van ontmoeting

Midden in een woonwijk in Barneveld vormt De Bondgenoot een hofje bestaande uit 14 appartementen, 8 gezinswoningen, een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijk huis (het Grote Huis). Gezinnen en alleenstaanden hebben hun eigen appartement of huis en kiezen bewust voor het gemeenschappelijke leven. Het Grote Huis is de plek waar we elkaar dagelijks ontmoeten en blij zijn om elkaar te zien.
Daar vinden ook allerlei activiteiten plaats.

Nieuwe start

We vormen een warme, positieve omgeving voor mensen die gemotiveerd zijn om hun leven opnieuw vorm te geven.
Wil je aan onze leefgemeenschap meedoen? Dan is het in de eerste plaats belangrijk te weten dat de plek die De Bondgenoot aanbiedt tijdelijk is, voor twee jaar.

Als bondgenoot kies je:
* om te werken aan je leven en zo nodig een veranderingsproces aan te gaan
* om je te laten verrijken door de verbinding met andere bondgenoten
* om mee te doen met de bestaande dagstructuur: maaltijden, koffiemomenten en de Grote Kring
* om naar eigen vermogen een mee-dragend lid van de gemeenschap te zijn

Spiritualiteit

Onze Zorg-Leefgemeenschap bestaat dankzij een unieke spiritualiteit. In 1987 is De Bondgenoot opgericht. De stichter/inspirator van de leefgemeenschap én grondlegger van het relationele gedachtengoed, is Stephen Boonzaaijer. Hij ging als pastor met acht echtparen in gesprek om het visioen te realiseren van een warme samenleving waarin we elkaar onvoorwaardelijk accepteren en waarin spiritualiteit een leidende factor is. We houden dit vuur brandend door een wekelijks kringgesprek. (Lees meer hierover bij 'Visioen')

Er heerst op De Bondgenoot een goede geest: vrij, speels, niet dogmatisch en positief.