Spiritualiteit

Spiritualiteit is betekenis geven aan het leven. Als dat zo gebeurt dat iedereen mee kan praten en de zaak kan meebeleven, dan schept dat een diepe verbondenheid, eenheid zelfs. In onze maatschappij is dat een Godswonder. Zingeven aan het leven geeft ons zicht op grote dingen, en doet ons geloven in liefde, het goede, ware en mooie, en misschien zelfs in God. Dat grote mag er zijn in een gelukkige gemeenschap. Spiritualiteit is geen redenering die je begrijpen moet, geen leer die je geloven moet, geen God waarvoor je moet knielen; het is een geest die je aanvoelt, je goeddoet en aan alles verband geeft.

In de oester van De Bondgenoot hebben zich in de loop van de tijd drie parels gevormd: Vriendschap, Het Goede Leven en het Gesprek over het Leven (Grote Kring).

Het vuur brandende houden

Samen een warm en positief leefklimaat scheppen en behouden vraagt om levenskunst. Het is niet altijd gemakkelijk en vraagt van iedere bewoner een eerlijke kijk naar zichzelf. Hoewel Stephen de persoon is die de vlam van de spiritualiteit op de Bondgenoot weet aan te steken, zijn we met elkaar verantwoordelijk om het vuur brandende te houden. Dat beoefenen we met name in de Grote Kring op vrijdagavond, maar ook gewoon doordeweeks bij andere ontmoetingen. En dat maakt het leven op de Bondgenoot nou zo bijzonder: een plek van Levenskunst.

“Ik neem een stukje Bondgenoot mee naar het werk. Het voelt als een soort roeping dat wat ik op De Bondgenoot leer uit te dragen naar mijn leerlingen in de klas.”

Relationeel leven

Ons leven is opgebouwd uit de relaties die wij hebben. Relaties met dingen, met mensen, met gevoelens, met onszelf en met God. Als een mens een relationeel wezen is, dan behoort hij ook relationeel te leven. Immers, hoe kan een mens gelukkig zijn en geluk om zich heen verspreiden, als hij vervreemd is van zijn eigen wezen? Relationele afstand is echter noodzakelijk, zodat men niet 'gevangen' zit in een relatie, maar vrijheid kan ervaren. Die vrijheid is nodig om jezelf te blijven, spontaan, en om de ander te kunnen helpen. Afstand mág. Je mag anders zijn dan die ander, je mág de ander niet begrijpen, je mág jezelf zijn in jouw anders zijn. Dat mag omdat het geheim van de liefde bestaat.

Leren liefhebben zal je niet moeilijk vallen, als je weet dat je daarbij jezelf mag zijn en dat de ander niet gelijk hoeft te zijn aan jou. Een echte relatie kent spanning en toch nabijheid. Dat is het geheim van de liefde: dat twee mensen het anders zijn van de ander volledig intact houden en respecteren en toch graag in elkaars nabijheid zijn.