Een visioen - het ontstaan van onze Zorgleefgemeenschap

De Bondgenoot was er niet vanzelf. Het ontstond organisch vanuit een gesignaleerde behoefte, die Stephen Boonzaaijer waarnam. Vanuit zijn werk als predikant in de hervormde deelgemeente van Barneveld (1978-1982) kwam hij in aanraking met mensen die kampten met allerlei problematieken. Hij richtte zelfhulpgroepen op. Dat voorzag in een grote behoefte maar was voor veel mensen toch te weinig support. Later werden mensen opgenomen in gezinsverband omdat de zelfhulpgroepen niet voldoende bleken, maar ook dat was een te zware belasting met een te klein draagvlak. Van 1980 tot 1983 voerde pastor Stephen Boonzaaijer met acht echtparen intensieve gesprekken over het idee een leefgemeenschap op te zetten waar de hulpverlenende gezinnen hun krachten konden bundelen. Met dat visioen voor ogen, werd Stephen de drijvende kracht achter het realiseren van concrete plannen. De echtparen werden vrienden van elkaar. Elke week praatten zij samen over hun droom om een oord te creëren waar mensen naar elkaar omzien en de kans krijgen om aan hun leven te werken of opnieuw te beginnen in een positieve en vriendschappelijke omgeving. Na vijf jaar brainstormen met elkaar én met gemeente, wethouders, architecten, notaris en bouwbedrijven werd stichting De Bondgenoot opgericht. Er werden gezinswoningen en appartementen gebouwd in een soort hofje midden in een woonwijk in Barneveld. De gezinnen verkochten hun eigen huis en trokken in op De Bondgenoot. Ook trokken er acht bewoners in de appartementen. In 1987 werd Zorg-Leefgemeenschap De Bondgenoot werkelijkheid.

“Wij gaan niet bij elkaar, maar naast elkaar wonen, zoals mensen in moeilijke tijden naast elkaar staan.”

In al die jaren is er veel ervaring opgedaan in het samen leven, is de spiritualiteit gegroeid en zijn er vele mensenlevens verrijkt en gered. Het is de kunst een helend leefklimaat te scheppen, waar mensen leren thuiskomen. Er heerst hier geen klinische sfeer, maar een sfeer van geborgenheid. Mensen worden opgenomen in de vriendenkring, of - zoals sommigen zeggen - in de Bondgenoot-familie. Toch is De Bondgenoot geen eilandje op zichzelf, maar staat zij open naar de maatschappij. Door de bijzondere vorm van opvang ontving De Bondgenoot verschillende prijzen, waaronder de Willem-Arntz prijs en de ‘Bemoei je d’r mee-prijs’ van het Humanistisch Verbond.

Leefgemeenschap de Bondgenoot staat voor een “goed” leven en daagt uit tot creatief geloven!

Bij het 25 jarige jubileum van De Bondgenoot bracht Stephen Boonzaaijer het boekje “Wonen en leven op één erf” uit. Dit boekje is voor de bondgenoten zelf en voor startende leefgemeenschappen een bron van inspiratie en herkenning.

“Wij willen leerlingen zijn…”. Het is voor ons erg belangrijk dat we geen bazen zijn, maar als leerling in het leven staan.''

Het bestuur - dat bestaat uit tien bewoners - komt elke veertien dagen één of twee dagdelen bij elkaar. Niet alleen om te vergaderen over praktische zaken, maar ook als een soort retraite om de kern van het-Bondgenoot-zijn op te diepen. Het is mooi en zinvol om open en eerlijk met elkaar te praten over de toekomst van De Bondgenoot. Om de rijkdom van de spiritualiteit die we samen beleven te beseffen.