Besluitvorming

Er zijn twee organen waarin we tot beslissingen komen.

1. Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit 10 personen en komt elke veertien dagen één of twee dagdelen bij elkaar. Het primaire doel is het bewaken en beschermen van de spiritualiteit en het positieve leefklimaat. We beleven het niet zozeer als vergadering, maar eerder als een retraite. Vanuit ontmoeting en saamhorigheid vinden we elkaar en kunnen daarna complexere zaken bespreken en soepel knopen doorhakken. Door de spiritualiteit en filosofie persoonlijk eigen te maken, is ieder bestuurslid representant.

We bespreken zaken zoals:
- Beslissingen over eventuele nieuwe kandidaat-bewoners
- De vinger aan de pols houden en bespreken van knelpunten
- Relaties naar buiten (gemeente/media/ andere leefgemeenschappen)
- Organisatorische kwesties

2. Grote Kring

De Grote Kring bestaat uit alle volwassen bewoners en vindt elke vrijdagavond plaats. Na het levensgesprek van die avond kunnen er zaken ingebracht worden die in het bestuur besproken zijn en relevant zijn voor de hele leefgemeenschap.