Beleid

Binnen het vriendschappelijk verband van De Bondgenoot kunnen wij hulp bieden aan mensen die vastlopen. Dit bereiken we door relationeel met elkaar om te gaan. Het relationele leven gaat heel eenvoudig: We zien elkaar als een medemens en niet als probleemgeval. Wie goed doet, goed ontmoet, zegt het spreekwoord. Het is fijn voor iedere bondgenoot zo met elkaar om te gaan. Dat werkt ook heel bevrijdend. Want uiteindelijk geldt voor ons allemaal dat wie veel goede vrienden om zich heen heeft, gelukkig kan zijn en sterk. Dat is eenvoudig gezegd, maar zo leven is natuurlijk wel een kunst. We leven immers dag en nacht met elkaar op één terrein. Als één bewoner lijdt, lijden alle mee; als één feest viert, vieren we allemaal feest. Iedere dag is nieuw en altijd gebeurt er wel wat.

Met dit beleid heeft De Bondgenoot veel succes. Dat is goed voor onszelf, maar het laat de maatschappij zien dat een wijze en gelukkige manier van samenleven mogelijk is. Dat is naar buiten toe ook goed overgekomen, gezien de prijzen die we hebben ontvangen, o.a. de Willem Arntz Prijs (1993 1e prijs) en de vele lovende artikelen die er over de Bondgenoot zijn geschreven in de landelijke dagbladen. Daarnaast zijn er diverse tv-documentaires uitgezonden (o.a. AVRO en NCRV).

Vanaf het begin van De Bondgenoot hebben meer dan 140 personen een toevluchtsoord op De Bondgenoot gevonden, waaronder enkele vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan.


Doelstelling

Het doel van De Bondgenoot is het vormen van een positief leefklimaat met extra bescherming en structuur voor hen die dat nodig hebben, zoals dat beschreven staat in onze Statuten. Een positief leefklimaat ontstaat als iedere bewoner zijn medebewoners accepteert als gelijkwaardig, en het welzijn van de ander even belangrijk acht als dat van hem/haarzelf.

Dit was bijna drieduizend jaar geleden het profetisch ideaal in Israël. Jezus Messias heeft dit visioen exemplarisch uitgedragen tot zijn dood. En Stephen Boonzaaijer heeft als theoloog en mysticus dit visioen opgepakt en inzichtelijk gemaakt in publicaties over het Relationele leven. Daarnaast heeft hij samen met bezielde vrouwen relationele werkgroepen georganiseerd, waardoor honderden mensen uit een beklemmend isolement bevrijd konden worden.

De Bondgenoot heeft in haar ruim dertigjarig bestaan laten zien dat slachtoffers van vereenzaming en verpaupering zelf in staat zijn een menswaardig leven op te pakken, mits zij een volwaardige plaats krijgen in een warm menselijke omgeving. Daarmee laat De Bondgenoot in een hyper-individualistische samenleving zien, dat het anders kan.